• TẠI SAO LỄ HỘI ĐÈN LỒNG OBON LẠI ĐƯỢC COI NHƯ LÀ LỄ HỘI VU LAN CỦA VIỆT NAM(お盆について)
  • Festival Tanabata(七夕祭り)
  • Makan Dengan Sumpit  (箸で食べる)
  • TẠI SAO GIỚI TRẺ NHẬT BẢN NGÀY NAY NGẠI SINH CON(日本の少子化理由)
  • Tradisi Upacara Pemakaman di Jepang (日本のお葬式の伝統)
  • TẠI SAO NGƯỜI GIÀU Ở NHẬT LẠI KHÔNG SỐNG PHÔ TRƯƠNG?(何故日本の大富豪は自慢しないか)
  • Ojigi  (お辞儀)
  • Ý NGHĨA CỦA 3 CON SỐ 3-5-7 ĐỐI VỚI TRẺ EM NHẬT BẢN(日本の子供と3・5・7の番号)

GLOBAL BUSINESS NETWORK
Official Facebook Page

Site Map