• Các Geisha trong thời dịch Covid(コロナに生きる芸者たち)
  • Kiếm không chỉ là một vũ khí – Nhật Bản đã cứu thanh kiếm Nhật khỏi nguy cơ bị hủy diệt như thế nào?(日本刀のお話)
  • MỘT NĂM BUỒN CỦA LÀNG NGHỆ THUẬT NHẬT BẢN(日本の芸能界・アート界 悲しみの一年)
  • Ikebana – sức mạnh mềm mà thế giới nhìn thấy trong văn hóa Nhật Bản(生け花~世界が日本文化にみるソフトパワー~)
  • Lịch sử và văn hoá tặng quà Nhật Bản(日本の贈り物文化の歴史)
  • Các ngày lễ của Nhật Bản(日本の祝日について)
  • Hệ thống chính trị và bầu cử tại Nhật(日本の選挙と政治の仕組み)

GLOBAL BUSINESS NETWORK
Official Facebook Page

Site Map