• CÁC TRANG WEB TIN TỨC GIÚP BẠN TIẾN BỘ TIẾNG NHẬT NHANH CHÓNG(日本語を上達させてくれるニュースサイト)
  • NHỮNG CHỨNG CHỈ HỮU ÍCH KHI ĐI XIN VIỆC Ở NHẬT(日本の就活に役立つ資格)
  • Giới thiệu về văn hóa “nghèo ngữ cảnh”(「ローコンテキストカルチャー」文化の紹介)
  • Văn hóa “giàu ngữ cảnh” của Nhật Bản(日本の「ハイコンテキストカルチャー」文化)
  • CHỦ ĐỀ TRONG GIAO TIẾP ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI GẶP LẦN ĐẦU(初めて会った人とのコミュニケーション)
  • LÀM SAO ĐỂ GIỎI “TÁN GẪU”(雑談がうまくなる方法)
  • Cách giới thiệu gây ấn tượng với đối phương(印象に残る伝え方)
  • Hãy luôn thể hiện sự thành thật và biết lắng nghe(常に正直さを示し、耳を傾ける)

GLOBAL BUSINESS NETWORK
Official Facebook Page

Site Map