• “Tự phân tích” bản thân trước khi lựa chọn công việc là gì?(転職前におこなう「自己分析」をする意味)
  • Chourei – Một nét văn hóa độc đáo của các công ty Nhật(~朝礼~ 日本企業のユニークな文化)
  • Văn hóa chào hỏi đơn giản của người Nhật (Aisatsu)(日本の挨拶文化)
  • Hiệu quả của việc đọc sách mang lại cho não bộ(読書の効果)
  • CÙNG TÌM HIỂU CHI TIẾT VỀ EQ – BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ BƯỚC RA XÃ HỘI(EQについて学ぶ・社会人になる第一歩)
  • NHỮNG NGÔN TỪ HAY ĐƯỢC GỢI Ý TỪ “TOP 5 % NHÂN VIÊN” ĐỂ TẠO RA MỘT TEAM LÀM VIỆC MẠNH(強いチームを作成するためTOP5の従業員から提案された良い言葉)
  • Bạn có suy nghĩ gì về tâm lý của những người nói to?(大声で喋る人の心理)
  • Nikkei tờ báo không thể thiếu với người đi làm ở Nhật(日本の社会人に欠かせない日経新聞)

GLOBAL BUSINESS NETWORK
Official Facebook Page

Site Map